Thông báo Về việc đóng học phí Nghiên cứu sinh - Đợt tháng 06/2017
Căn cứ tiến độ đào tạo, Nhà trường sẽ thu học phí kỳ tiếp theo của các lớp Nghiên cứu sinh từ khóa 2014 đến khóa 2016 như sau:
1. Học phí: 30.000.000đồng/học kỳ
2. Thời hạn đóng: từ 12/06/2017 đến 24/06/2017
3. Hình thức đóng: Qua tài khoản ngân hàng theo chi tiết như sau:
Đơn vị nhận: Trường Đại học Công nghệ TP HCM
Số TK: 112 000 005 193 tại Vietinbank - Chi nhánh 1 TP HCM ;
Hoặc TK: 1600 201 058 790 tại Agribank – Chi nhánh Sài Gòn ;
Hoặc TK: 119 219 681 270 12 tại Techcombank - Chi nhánh Thắng Lợi Tp HCM.
Nội dung: <Họ tên Nghiên cứu sinh>; <mã số Nghiên cứu sinh
4.  Lưu ý
Sau ngày 24/06/2017, các anh/chị còn nợ học phí sẽ không có tên trong Danh sách bảo vệ Chuyên đề hoặc Danh sách thi hết môn. Trân trọng.
14563089