Thời khóa biểu Học kỳ I - Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11)
Thời khóa biểu học kỳ I của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2018 - đợt 1 (18NQT11),  Thời khóa biểu học kỳ II của Nghiên cứu sinh Quản trị kinh doanh khóa 2017 - đợt 2 (17NQT21) sẽ được tổ chức từ ngày 22/07/2018.
Quý Thầy và các anh/chị vui lòng xem cụ thể trong file đính kèm!
14570785