Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Bùi Văn Trí chuyên ngành Kỹ thuật điện

Căn cứ Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ và Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ;
Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Bùi Văn Trí
- Mã số NCS: 1442830005, Lớp: 14NMĐ11, Khóa: 2014 - 2017
- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Tên đề tài: Ứng dụng mạng nơron – mờ điều khiển SVC để nâng cao ổn định động điện áp của lưới điện kết nối nhà máy điện gió
- Cán bộ hướng dẫn: GS. TSKH. Hồ Đắc Lộc, PGS. TS. Trương Đình Nhơn
- Thời gian: 9 giờ 00 sáng thứ 6 ngày 22/01/2021
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
      276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM
Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.

14589287