Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Thị Thanh Loan chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thanh Loan
- Mã số NCS: 1742820008, Lớp: 17NQT11, Khóa: 2017 - 2020
- Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh
- Tên đề tài: Quản lý tài chính tại các trường bồi dưỡng cán bộ quản lý trực thuộc Bộ, Ngành Trung ương trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong mô hình tự chủ
- Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Hà Thanh Việt, PGS. TS. Nguyễn Quyết Thắng
- Thời gian: 15 giờ 30 chiều thứ 5 ngày 29/4/2021
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
      276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.

14591331