Thông báo tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho NCS Lê Duy Phúc chuyên ngành Kỹ thuật điện

Căn cứ Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04 tháng 4 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ;
Xét đơn đề nghị bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường của nghiên cứu sinh và tập thể cán bộ hướng dẫn, Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM sẽ tổ chức Hội đồng đánh giá Luận án Tiến sĩ cấp trường cho nghiên cứu sinh, cụ thể như sau:

- Họ tên nghiên cứu sinh: Lê Duy Phúc
- Mã số NCS: 1742830003, Lớp: 17NMĐ11, Khóa: 2017 - 2020
- Chuyên ngành: Kỹ thuật điện
- Tên đề tài: Đề xuất hệ thống bảo vệ cho lưới điện phân phối thông minh có xem xét đến sự tích hợp của những nguồn năng lượng phân tán
- Cán bộ hướng dẫn: PGS. TS. Ngô Cao Cường, TS. Bùi Minh Dương
- Thời gian: 9 giờ 00 sáng thứ 6 ngày 07/5/2021
- Địa điểm: Trường Đại học Công nghệ TP. HCM
      276 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM

Kính mời Quý Thầy Cô, các Nghiên cứu sinh, Học viên và những ai quan tâm đến tham dự.
Trân trọng thông báo./.


 
14591332