THÔNG BÁO THẠC SĨ
HUTECH sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo Sau Đại học năm 2019 - Đợt 1 vào ngày 13/7/2019 Trường Đại học Công nghệ TP. HCM (HUTECH) sẽ tổ chức Lễ khai giảng Khóa đào tạo trình độ Tiến sĩ và Thạc sĩ năm 2019 - Đợt 1 vào lúc 08h00, ngày thứ Bảy (13/7/2019), tại Phòng B-02.09,...
Thời khóa biểu Khóa 2018 - Đợt 2 học từ ngày 01/7/2019 Anh/Chị học viên xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm. >> Giờ học:   Ca học Tiết học Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 1 1 - 3 06h45’...
Thời khóa biểu Khóa 2019 - Đợt 1 học từ ngày 29/6/2019 (Cập nhật ngày 02/07/2019) Anh/Chị Tân học viên cao học xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm. >> Giờ học:   Ca học Tiết học Thời gian bắt đầu Thời gian kết thúc 1 1 - 3...
Thông báo Thời khóa biểu ngoại ngữ (học phần 4) cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1 từ ngày 22/06/2019 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
Lịch thi môn Tiếng Nhật 1 của lớp 18SNA21 và Tiếng Anh 4 của các lớp 18SKT11, 18SQT11, 18SQT12 Theo thông báo của Trung tâm ngoại ngữ - Viện Đào tạo Nghề nghiệp thì lịch thi môn Tiếng Nhật 1 của lớp 18SNA21 và lịch thi môn Tiếng Anh 4 của các lớp 18SKT11, 18SQT11, 18SQT12 sẽ được tổ...
Thông báo Tổ chức kỳ thi năng lực Ngoại ngữ Bậc 3 cho học viên Khóa 2018 - đợt 1 Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 - đợt 1; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 07/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM về quy định...
HUTECH công bố điểm chuẩn Kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2019 - Đợt 1 Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Đại học HUTECH) chính thức công bố điểm trúng tuyển Kỳ thi tuyển sinh Cao học năm 2019 – Đợt 1. Theo đó, điểm chuẩn của tất cả các chuyên ngành là 10...
Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá LVTS Kỹ thuật môi trường - lớp 16SMT21 và các khóa trước Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn cứ Kế hoạch đào tạo trình độ thạc sĩ áp dụng đối với Khóa 2016 – đợt...
Thời khóa biểu và Thông báo đóng học phí ngoại ngữ (học phần 2) từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/06/2019 Anh/Chị xem Thời khóa biểu chi tiết tại File đính kèm./. Căn cứ Chương trình và Kế hoạch đào tạo trình độ Thạc sĩ áp dụng cho các học viên cao học Khóa 2018 – đợt 2; Căn cứ Quy định số 623/QĐ-ĐKC ngày 7/3/2016...
Thông báo đóng học phí Cao học Khóa 2018 – Đợt 1 từ ngày 14/06/2019 đến ngày 05/07/2019 Căn cứ vào Quyết định số 653/QĐ-ĐKC ngày 08/03/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ TP HCM về việc “Ban hành Quy định mức học phí và lệ phí năm học 2018-2019”. Nay Trường Đại học Công nghệ TP HCM thông báo...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC