Danh mục các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn bổ sung kiến thức của các chuyên ngành

 

TT

CHUYÊN NGÀNH

TÊN NGÀNH ĐÚNG VÀ PHÙ HỢP

NGÀNH GẦN

Tên ngành đại học

Môn học bổ sung

Số tiết

1

 

Công nghệ thông tin (60480201)

 

Công nghệ thông tin

Máy tính

Điện tử, Tự động, Cơ điện tử, Toán - tin học, Vật lý, Tin học kinh tế

Cấu trúc dữ liệu

Hệ điều hành

Hệ thống số hiện đại

Kỹ nghệ phần mềm

Cơ sở dữ liệu

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

2

 

Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp (60580208)

 

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

Kỹ thuật công trình xây dụng

Xây dựng cầu đường

Công trình thủy

Công trình bến cảng

Cơ học công trình

Kỹ thuật môi trường quản lý dự án xây dựng

Địa kỹ thuật

Kiến trúc dân dụng và công nghiệp

Kết cấu bê tông cốt thép 3

Kết cấu nhà cao tầng

Kỹ thuật thi công công trình XDDD

Tổ chức thi công công trình

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

3

 

Kỹ thuật môi trường (60520320)

 

Công nghệ môi trường

Kỹ thuật môi trường

Thủy lợi

Công nghệ sinh học

Công nghệ hóa học

 

Công trình nông thôn, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Công nghệ dầu khí, Công nghệ thực phẩm

Môi trường học đại cương

Hóa kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật môi trường

Vi sinh vật môi trường

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

4

 

Kỹ thuật điện (60520202)

 

Thiết bị điện

Hệ thống điện

Cung cấp điện

Điện công nghiệp

Kỹ thuật điện tử, Điện tử công nghiệp, Điều khiển tự động, Quản lí năng lượng, Công nghệ thông tin, Vật lý điện tử, Kỹ thuật xây dựng ...

Hệ thống cung cấp điện

Điện tử công suất và điều khiển động cơ

Hệ thống phát dẫn điện

Bảo vệ Rơle

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

5

 

Kỹ thuật Cơ-Điện tử (60520114)

 

Kỹ thuật cơ điện tử

Cơ điện tử

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Tự động hóa

Cơ tin kỹ thuật

Cơ khí tự động

Điện tử công nghiệp, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện - điện tử, Kỹ thuật điện tử - truyền thông, Kỹ thuật điện lạnh, Cơ điện

Cơ sở mạch Cơ điện tử

Điều khiển hệ thống

Động lực học máy

Kỹ thuật người máy

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

6

 

Kế toán (60340301)

 

Kế toán Kinh tế, quản trị kinh doanh, Tài chính - Tín dụng, Ngân hàng, ...

Nguyên lý kế toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Kiểm toán

Tiền tệ ngân hàng

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

7

 

Quản trị kinh doanh

 

Quản trị kinh doanh, Kế toán - Kiểm toán, Tài chính tín dụng, Ngân hàng, Kinh tế chính trị học, Kinh tế phát triển, Kinh tế công, Kinh tế đối ngoại (ngoại thương), Kinh tế du lịch, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế công nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế thương mại, Hệ thống thông tin kinh tế, ...

 

 

xem xét căn cứ vào bảng điểm

Nguyên lí quản trị học

Nguyên lí kế toán

Kinh tế vi mô

Kinh tế vĩ mô

Tiền tệ ngân hàng

Marketing căn bản

Kinh tế lượng

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

45 tiết (03 TC)

14561075