Ngành Ngôn ngữ Anh

 

* Giới thiệu:

Trong xu thế hội nhập, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ chung của toàn cầu. Hiện thế giới có trêm 50 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai. Trong tất cả các lĩnh vực từ kinh doanh, thương mại, truyền thông cho đến du lịch, ngoại giao,... tiếng Anh đều đóng vai trò là ngôn ngữ số 1.

 

* Nội dung đào tạo

  • Kiến thức cơ sở

      - Dẫn luận ngôn ngữ

      - Tiếng Anh căn bản

  • Kiến thức chung của ngành

      - Văn học Anh - Mỹ

      - Văn hóa Anh - Mỹ

      - Biên dịch Việt - Anh, Anh - Việt

  • Kiến thức chuyên sâu

      - Tiếng Anh tài chính - ngân hàng

      - Tiếng Anh dùng trong văn bản ngoại giao

      - Tiếng Anh giao tiếp kinh doanh

      - Phiên dịch thương mại

* Bằng cấp

Sinh viên tốt nghiệp được bằng Cử nhân Ngôn ngữ Anh

* Kỹ năng mềm bổ trợ

  •  Kỹ năng thuyết trình
  •  Kỹ năng làm việc nhóm
  •  Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

 

* Cơ hội nghề nghiệp

  •  Biên dịch, Phiên dịch tại các cơ quan truyền thông, NXB, trung tâm phát hành sách - báo - tạp chí
  •  Chuyên viên truyền thông, tổ chức sự kiện
  •  Thư ký, trợ lý trong các công ty nước ngoài
  •  Hướng dẫn viên, chuyên viên tư vấn tại các công ty du lịch, nhà hàng - khách sạn


Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Khoa Ngoại ngữ
475A Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, TP.HCM
Điện thoại: (08) 2248 3333 - Email: khoa.nn@hutech.edu.vn
131404