ĐÀO TẠO - SAU ĐẠI HỌC
Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh ngày 11.07.2022 Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể: - Thời gian: 7 giờ...
DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH THÁNG 7 VÀ 8 DỰ KIẾN HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH Ngày:  sáng thứ hai 11/07/2022 Phòng …   TT Họ và tên học viên Tên đề tài 1 Nguyễn Thị Phương Students'...
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH THÁNG 28/06/2022 Kính gửi Anh/Chị học viên! Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học,...
HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH THÁNG 06/2022 HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH Ngày 08/06//2022 sáng thứ tư   TT Họ và tên học viên 1 Hoàng Trâm Anh 2 Lê Đình Hà My 3 Vũ Ngọc Long...
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH   Ngày 11/05/2022 – sáng thứ tư Ngày 24/05/2022 –sáng thứ ba Học viên xem file đính kèm để biết chính xác thời gian
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×