ĐOÀN HỘI - ĐOÀN THANH NIÊN
Tổng kết 2 năm thực hiện NQ liên tịch của HĐQT, BGH và Đảng Ủy về năm SV Hutech Tổng kết 2 năm thực hiện nghị quyết liên tịch của HĐQT, BGH, và Đảng ủy về năm sinh viên HuTech Ban tổ chức: Ban chấp hành Đoàn - Hội khoa Ngoại Ngữ. Thời gian: từ 14h00' đến 16h00' ngày 10 tháng 10...
CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN KHOA TIẾNG ANH NHỮNG TRÁI TIM ẤM ÁP CỦA CÁC CHIẾN SĨ XUÂN TÌNH NGUYỆN KHOA TIẾNG ANH “Hutech tụi con đâu phải là những con người khô khan, đâu phải chỉ biết học và học mà còn là những con người có những trái tim đồng cảm, chia sẻ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC