SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Phiếu khảo sát Doanh nghiệp Tất cả sinh viên Khóa 2016 trước khi kết thúc thực tập phải in phiếu và khảo sát doanh nghiệp và nộp Bản Khảo sát về khoa khi nộp báo cáo thực tập
MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ CHUYÊN NGÀNH - SINH VIÊN K17 - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 04/06/2020  
Thông báo v/v sinh Viên K16 đăng ký chọn chuyên ngành - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 19/04/2019 - Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới...
Thông báo v/v sinh Viên K15 đăng ký chọn chuyên ngành - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 10/04/2018 - Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới...
Các biểu mẫu đơn từ cho SV - Các biểu mẫu đơn từ cho SV
Biểu mẫu trang Bìa và đề cương Khoá luận Tốt Nghiệp K.08TA - Các bạn sinh viên K.08TA đang làm Khoá luận tốt nghiệp lưu ý: 1. Downloads mẫu đề cương khoá luận và mẫu Bìa Khoá luận tốt nghiệp để làm đúng mẫu nhé 2. Đến khi nộp khoá luận bạn nào làm không đúng biểu mẫu Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC