Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên cấp khoa năm học 2017-2018
DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP KHOA
NĂM HỌC: 2017-2018
STT Lớp   Tên đề tài NCKH Giảng viên
hướng dẫn
1 14DTAD02 Phân tích ẩn dụ trong tác phẩm Nocturnes: Five stories at Music and Nightfall - Tác giả Kazuo Ishiguro Cô Nguyễn Thị Kiều Thu
2 14DTAD03 An Investigation into Factors Affecting the EFL Learning of Thầy Lê Văn Tuyên
3 14DTAD03 Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng nghe của sinh viên chuyên ngành tại Hutech Cô Đỗ Thị Song Tuyến
4 14DTAD03 Factors affecting writing  aptitude of English-majored student at Hutech Cô Nguyễn Thị Kiều Thu
5 14DTAM02 Tìm hiểu những khó khăn về dịch Anh - Việt và ngược lại của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh tại Hutech Thầy Dương Bá Thanh Di
6 14DTAM12 Tìm hiểu về chiến lược học tiếng Anh của những sinh viên hướng nội tại trường đại học Hutech Thầy Trần Quốc Thao
7 14DTAD03 Chiến lược học tiếng Anh của sinh viên không chuyên Cô Tống Thị Kim Ngân
8 14DTAD01 Using technology with English language learners in Hutech Thầy Trần Quốc Thao
9 14DTAD01 An investigation into problems Faced by Hutech English Major Students in the Use ò Collocations in Translating Vietnamese texts into English Thầy Lê Văn Tuyên
10 15DTA19 Tìm hiểu khó khăn cúa sinh viên năm 2 khi học môn nghe hiểu tại Hutech Cô Nguyễn Hòa Mai Phương
11 15DTA20 Các lỗi sử dụng từ vựng sinh viên chuyên Anh mắc phải khi nói và viết Cô Đỗ Thị Hồng Nhung
12 16DTAB1 Sự khác biệt trong cách phát âm tiếng Anh của người Anh và người Mỹ Cô Phạm Quỳnh Trang
13 17DTAA1 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực học tiếng Anh của Sinh viên Năm 1 Chuyên Anh-HUTECH Thầy Lê Văn Tuyên
14 17DTAA5 Sinh viên Năm 1 Chuyên Anh-HUTECH Cô Phạm Quỳnh Trang
15 17DTAC1 Nhận thức của sinh viên về học tập suốt đời và phương pháp tự học tiếng Anh của họ Cô Đỗ Thị Hồng Nhung
16 15DTA19 Tìm hiểu những khó khăn của sinh viên chuyên ngành biên phiên dịch tại Hutech Cô Nguyễn Thị Kiều Thu
17 17DTAA5 Tìm hiểu về tập quán mời và tiếp khách của người Anh tại gia đình Thầy Đỗ Mạnh Cương
18 15DTA02 Đánh giá nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của của sự hiểu biết về văn hóa các nước Asean trong quá trình học tập Thầy Lê Văn Tuyên
19 15DTA10 Tìm hiểu chiến lược dịch Anh-Việt và ngược lại của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh Cô Nguyễn Thị Kiều Thu
20 15DTA13 Chiến lược học từ vựng tiếng Anh của sinh viên không chuyên tại Hutech Thầy Trần Quốc Thao
21 15DTA14 Tìm hiểu vai trò của tiếng Anh trong quá trình xin việc làm tại công ty ở TPHCM Cô Đỗ Thị Song Tuyến
22 15DTA15
15DTA07
Tìm hiểu về tập quán mời và tiếp khách của người Anh tại gia đình Cô Tống Thị Kim Ngân
23 15DTA19 Yếu tố ảnh hưởng của mạng xã hội đối với việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tại Hutech Cô Tống Thị Kim Ngân
24 15DTA19 Yếu tố ảnh hưởng của mạng xã hội đối với việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tại Hutech Cô Đỗ Thị Hồng Nhung
25 15DTA20 Tìm hiểu vai trò của tiếng Anh trong quá trình xin việc làm tại công ty ở TPHCM Cô Nguyễn Hòa Mai Phương
26 15DTA20 Mối tương quan về nhận thức tầm quan trọng của Tiếng Anh và khả năng thành công khi xin việc của sinh viên khoa Tiếng Anh tại Hutech Thầy Võ Quốc Đại
27 15DTA20 Tìm hiểu sự nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng và thực trạng việc học kỹ năng mềm trong trường đại học Thầy Lê Văn Tuyên
28 15DTA20 Nghiên cứu những vấn đề mà sinh viên năm 1 chuyên Anh thường gặp trong quá trình sử dụng tiền tố và hậu tố phủ Định trong Tiếng Anh Thầy Lê Văn Tuyên
29 16DTAA3 Những thuận lợi và khó khăn của sinh viên Hutech khi học hai ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Nhật Cô Đỗ Thị Hồng Nhung
30 17DTAA1 Tìm hiểu nguồn gốc lễ hội Halloween và cách người Mỹ tổ chức lễ hội Halloween Cô Đỗ Thị Hồng Nhung
31 17DTAC7 Nhận thức của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh về vai trò của Tiếng Anh như là ngôn ngữ quốc tế Thầy Trần Quốc Thao
32 15DTA19 Bị động và cấu trúc bị động trong tiếng Anh Cô Phạm Quỳnh Trang
33 15DTA15 Yếu tố ảnh hưởng của mạng xã hội đối với việc tự học tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tại Hutech Cô Phạm Quỳnh Trang
34 16DTAA1 Tìm hiếu chiến lược tự học ngoại ngữ của sinh viên nước ngoài và sinh viên Việt Nam Thầy Trần Quốc Thao
35 15DTA05 Tìm hiểu những khó khăn  của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh trong việc sử dụng công nghệ cho việc học Tiếng Anh Thầy Trần Quốc Thao
Lãnh đạo khoa        
(Đã ký)             

TS. Nguyễn Thị Kiều Thu
 
14568471