Về việc tổ chức buổi hội thảo “Project-Based Learning in English Language Learning”- Chương trình Thạc sĩ Ngành Ngôn ngữ Anh”

THÔNG BÁO
 

Về việc tổ chức buổi hội thảo “Project-Based Learning in English Language

Learning”- Chương trình Thạc sĩ Ngành Ngôn ngữ Anh”
 
Nhằm giúp  học viên cao học chuyên ngành Ngôn ngữ  Anh nâng cao hiểu biết về
các phương pháp dạy và học Tiếng Anh một cách hiệu quả , Khoa Tiếng Anh sẽ tổ chức
một buổi  hội thảo với tiêu đề   “Project-Based Learning in English Language Learning”

  Báo cáo viên:   TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung
 Thời gian: 7h30 sáng thứ bảy ngày 15/04/2023  
 Địa điểm: A-05.11,  475A Điện Biên Phủ, P.25, Q. Bình Thạnh
  Thành phần tham dự:
-         Học viên cao học các lớp 22SNA11, 22SNA12 và 22SNA21
(bắt buộc phải tham dự).
- Học viên các khóa trước có quan tâm. (Xin đăng ký với Viện SĐH
theo địa chỉ nx.nam@hutech.edu.vn, hạn cuối 01/04/2023)
14609457