SINH VIÊN - BIỂU MẪU
Thông báo v/v sinh Viên K16 đăng ký chọn chuyên ngành - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 19/04/2019 - Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới...
Thông báo v/v sinh Viên K15 đăng ký chọn chuyên ngành - Sinh viên tải mẫu đơn đăng ký chuyên ngành về để nộp cho lớp trưởng. Hạn chót nộp phiếu đăng ký chuyên ngành: 10/04/2018 - Sinh viên download chương trình đào tạo của để biết chuyên ngành cần đăng ký theo link dưới...
Biểu mẫu Tập thể sinh viên tiên tiến Cán bộ lớp đăng ký tham gia Tập thể sinh viên tiên tiến cần thực hiện đầy đủ các biểu mẫu đính kèm sau:
Biễu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên Biểu mẫu đánh giá rèn luyện sinh viên: Lưu ý: Khi muốn xem xét hoặc bổ sung kết quả đánh giá rèn luyện, Sinh viên cần thực hiện 2 biểu mẫu (BM02, BM06) theo quy trình SV - Tập thể lớp - Khoa - P.CTSV.
Biểu mẫu Học bổng - Thư đề đạt nguyện vọng Các bạn Sinh viên tải file word thư đề đạt nguyện vọng và điền đầy đủ các thông tin hiện có. 
Biên bản bầu Ban cán sự lớp Lưu ý: Khi có sự thay đổi về bất kỳ cán bộ nào trong lớp, Ban cán sự lớp cũ có trách nhiệm thực hiện biên bản bầu lại cán bộ lớp và photo thành 2 bản ( 1 bản gửi VP Khoa, 1 bản gửi P.CTSV)
Biễu mẫu xác nhận sinh viên Nhằm hướng dẫn thực hiện công tác hỗ trợ đời sống sinh viên, học sinh trong suốt quá trình học tập tại Trường. Nâng cao sự hài lòng của phụ huynh, sinh viên, học sinh về dịch vụ của Trường.
Các biểu mẫu đơn từ cho SV - Các biểu mẫu đơn từ cho SV
Biểu mẫu trang Bìa và đề cương Khoá luận Tốt Nghiệp K.08TA - Các bạn sinh viên K.08TA đang làm Khoá luận tốt nghiệp lưu ý: 1. Downloads mẫu đề cương khoá luận và mẫu Bìa Khoá luận tốt nghiệp để làm đúng mẫu nhé 2. Đến khi nộp khoá luận bạn nào làm không đúng biểu mẫu Khoa...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC
×