​THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN NGOẠI NGỮ 2
Do thời gian đăng ký môn học HK2 đã bắt đầu nhưng vẫn chưa có kết quả thi các môn Ngoại Ngữ 2 , Sinh viên khóa 2016 khoa Tiếng Anh muốn tiếp tục đăng ký học ngoại ngữ 2 ở HK2 có thể liên hệ khoa để điền vào phiếu đăng ký mở lớp trước ngày 20/12/2017. Sau khi có kết quả thi, các bạn đạt đủ điều kiện tiếp tục học sẽ được Phòng Đào Tạo đăng ký học phần. Các bạn không đủ điều kiện tiếp tục học Ngoại ngữ 2 sẽ đc hủy học phần đã đăng ký.
 
14568107