Danh sách sinh viên khóa 2014 chính thức được làm khóa luận tốt nghiệp
Sau khi xét duyệt đề cương khóa luận tốt nghiệp của sinh viên, Ban lãnh đạo khoa Tiếng Anh quyết định như sau:

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC LÀM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP:

1. Nguyễn Hồng Ngọc         MSSV: 1411200179
2. Nguyễn Huy Hiệu            MSSV: 1411200780
3. Huỳnh Thị Thiên Ngân     MSSV: 1411200168


Các sinh viên không có tên trong danh sách không được chấp nhận làm khóa luận tốt nghiệp do đề cương không đạt, các sinh viên này vẫn học môn thay thế tốt nghiệp thay cho khóa luận tốt nghiệp.

                                                                      VĂN PHÒNG KHOA TIẾNG ANH
14569856