THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN NGÀNH NGÔN NGỮ ANH

Ngày 26/02/2019 – buổi sáng
TT Họ và tên học viên Tên đề tài
1 TỐNG THÀNH THỤY An Analysis of Errors in the Use of Prepositions Made by Students at Hochiminh City University of Labour and Social Affairs
2 NGUYỄN THỊ THANH LOAN An Investigation into Non-English Major Students’ Autonomous Learning at Hochiminh City Vinatex Economic-Technical College
3 MAI PHƯƠNG TRÀ An Analysis of Translation Techniques Used in the English Version of Nguyen Nhat Anh's "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" by William Naythons
4 PHAN GIA THỊNH English Majored Students’ Perceptions of the Role of Pronunciation and their Pronunciation Practicing Strategies: A Case Study at University of Phan Thiet
14574447