Thông báo V/v tổ chức Hội đồng bảo vệ đề cương ngày 15/03/2019
HỘI ĐỒNG 1A – BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG – Sáng 15/03/2019

Buổi bảo vệ đề cương sáng 15/03/2019 sẽ bắt đầu từ lúc 7h30 tại phòng B 14-06 theo danh sách sau đây:
 
STT HỌ VÀ TÊN
1 Bùi Thị Kim Khánh
2 Đỗ Minh Đăng
3 Dương Tấn Phi
4 Hà Nam Bình
5 Nguyễn Hoàng Tuyết Nghi
6 Huỳnh Thị Trúc Diễm
7 Lê Phạm Ngọc Phượng
8 Lê Thị Thu Nhi
9 Lê Văn Thắng
10 Nguyễn Như Tiên
11 Nguyễn Thị Thanh Huệ
12 Nguyễn Thiên Kim
13 Nguyễn Tiến Huy
14 Nguyễn Trọng Quang
15 Trần Cẩm Tú
16 Trần Cao Bội Ngọc
17 Trần Phương Nhi
18 Vũ Bảo Anh
19 Vũ Thị Hải Vân
20 Vũ Xuân Hoa Mỹ
21 Trần Phan Ngọc Tú
 
                                                                         KHOA TIẾNG ANH
14574868