Thông báo V/v mở lớp luyện thi và thi CCQG Trình độ B Tiếng Pháp
THÔNG BÁO
Về việc mở lớp luyện thi và thi CCQG Trình độ B Tiếng Pháp
 Nhằm  hỗ  trợ  cho  học  viên  ôn  tập  các  kiến  thức  đã  học  và  thi CCQG Trình  độ B Tiếng  Pháp  để đảm  bảo  điều  kiện  xét  tốt  nghiệp, Viện Đào  tạo Nghề  nghiệp HUTECH thông báo đến học viên về nội dung mở lớp luyện thi và thi CCQG  Trình độ B Tiếng Pháp như sau:

I.  THỜI GIAN LUYỆN THI
1.  Thời gian học (dự kiến) từ 04/05/2019 – 02/06/2019 
- Buổi sáng thứ 7 từ 6h45 đến 09h00;
- Buổi sáng chủ nhật từ 6h45 đến 11h20;
2.  Học viên đăng ký luyện thi đến hết  ngày 26/04/2019;
3.  Học phí: 700.000 đồng (Học phí không bao gồm tài liệu ôn thi).

II. THỜI GIAN THI CCQG
1.  Ngày thi (dự kiến): 23/06/2019;
2.  Hồ sơ thi gồm có: 02 hình 04x06; 01 CMND hoặc thẻ CCCD (bản photo);
3.  Lệ phí thi: 400.000 đồng;
4.  Thời hạn nộp hồ sơ thi: đến hết ngày 12/06/2019;
5.  Thí  sinh  kiểm  tra  thông  tin  cá  nhân  vào  ngày  21/06/2019  trên website  của Trung  tâm  Ngoại  ngữ:  https://tracuu.hutech.edu.vn/tra-cuu-lich-thi-vien-nghe-nghiep.html.
  Học viên liên hệ Văn phòng Viện Đào tạo Nghề nghiệp HUTECH – Phòng A-01.05 tại Khu A, địa chỉ: 475A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM để được tư vấn và đăng ký trực tiếp.
14575469