TB về quy trình nhận lễ phục và đăng ký lễ tốt nghiệp 08.06.2019- Anh/chị sinh viên đã có kết quả xét tốt nghiệp vui lòng thực hiện "Khảo sát tốt nghiệp SV online" trước khi đến nhận lễ phục. Cách thực hiện khảo sát anh/chị vui lòng xem hướng dẫn đính kèm

- SV không thực hiện "Khảo sát tốt nghiệp online" sẽ không được nhận lễ phục và thư mời dự lễ tốt nghiệp
14576098