Sơ đồ và vị trí chỗ ngồi Lễ Tốt Nghiệp ngày 08/06/2019
QUY TRÌNH NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP
NGÀY 08/06/2019
- SINH VIÊN MANG BIÊN LAI ĐÓNG LỆ PHÍ THUÊ LỄ PHỤC ĐẾN VĂN PHÒNG KHOA ĐỂ NHẬN LỄ PHỤC, PHIẾU KHẢO SÁT VÀ PHIẾU NHẬN BẰNG (SINH VIÊN PHẢI MANG THEO THẺ SINH VIÊN)
- GHI ĐẦY ĐỦ THÔNG TIN TRÊN PHIẾU NHẬN BẰNG VÀ GIỮ LẠI ĐẾN KHI TRẢ LỄ PHỤC
- ĐIỀN THÔNG TIN TRÊN PHIẾU KHẢO SÁT NỘP LẠI CHO THƯ KÝ KHOA
- SINH VIÊN ĐẾN HỘI TRƯỜNG NỘP THƯ MỜI CHO THƯ KÝ KHOA ĐIỂM DANH VÀ NGỒI ĐÚNG VỊ TRÍ THEO THƯ MỜI
- KẾT THÚC BUỔI LỄ, SINH VIÊN GẤP GỌN LỄ PHỤC VÀ MANG PHIẾU NHẬN BẰNG ĐẾN TRẢ LỄ PHỤC CHO THƯ KÝ KHOA TẠI PHÒNG HÀNH CHÍNH  E1-01.02 (trước 16h)
- TRƯỜNG HỢP XẢY RA HƯ HỎNG, MẤT MÁT LỄ PHỤC, SINH VIÊN PHẢI CÓ TRÁCH NHIỆM BỒI HOÀN
- SAU KHI THƯ KÝ KHOA XÁC NHẬN ĐÃ TRẢ LỄ PHỤC, SINH VIÊN NỘP PHIẾU NHẬN BẰNG CHO NHÂN VIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO ĐỂ NHẬN BẰNG
14576326