Hội thảo: Tìm tài liệu và trích dẫn trong Nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Câu lạc bộ ELRC thông báo tổ chức hội thảo: Tìm tài liệu và trích dẫn trong Nghiên cứu khoa học cho sinh viên

Đối tượng tham dự: Các nhóm đang thực hiện NCKH SV

Thời gian: 8.00-9.30 thứ 6 (6/12/2019)

Phòng:A-08.15

Mời các bạn sinh viên tham dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo quá trình NCKH của các bạn được diễn ra thuận lợi

14580439