Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi học kỳ Hè
Khoa Tiếng Anh thông tin về việc xử lý các khiếu nại, phúc khảo của SV về điểm thi HK Hè năm học 2020-2021, trong điều kiện giãn cách xã hội hiện nay, như sau:

1. Về việc khiếu nại, thắc mắc của SV liên quan đến việc SV có tham gia thi trực tuyến nhưng hiện nay không có điểm hoặc SV đã làm thủ tục nhận điểm I nhưng vẫn bị ghi nhận điểm F: 
    a. SV liên hệ Bộ phận Học vụ - Phòng ĐT-KT (SĐT: (028) 71056686; Email: daotao@hutech.edu.vn; chatbox: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn )
    b. Chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của SV, Bộ phận Học vụ - Phòng ĐT-KT sẽ phản hồi thông tin chi tiết cho SV. 

2. Về việc xử lý yêu cầu phúc khảo của SV:
   a. Thực hiện theo quy trình phúc khảo hiện hành: SV nộp đơn xin phúc khảo về địa chỉ email: ntt.linh@hutech.edu.vn (Mẫu đơn xin phúc khảo đính kèm)
   b. Nộp Lệ phí phúc khảo: 
        - SV nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (Số tài khoản: 112 000 005 193; Ngân hàng: Vietinbank – Chi nhánh 1 TP.HCM; Nội dung nộp tiền: “Lệ phí phúc khảo” – Họ tên – MSSV – Tên học phần phúc khảo)
   d. Sau khi đối chiếu lệ phí với phòng Tài chính, khoa sẽ tiến hành rút bài thi để chấm phúc khảo
   c. Trong trường hợp điểm phúc khảo thay đổi so với điểm ban đầu,  Phòng Tài chính sẽ xử lý hoàn trả lại lệ phí phúc khảo vào tài khoản học phí của SV
     
Thời gian cho SV khiếu nại và phúc khảo từ: 27-01/10/2021
14597062