Danh sách giảng viên + nhóm trưởng hướng dẫn sinh viên K18DTA đi thực tập
Ghi chú:
Sinh viên tự coi nhóm môn học trên trang đào tạo và liên hệ với nhóm trưởng để có thông tin chính xác và nhanh nhất.
14600525