Thông báo V/v chấm phúc khảo bài thi học kỳ 2A
Khoa Tiếng Anh thông tin về việc xử lý các khiếu nại, phúc khảo của SV về điểm thi HK 2A năm học 2021-2022,như sau:

1. Về việc khiếu nại, thắc mắc của SV liên quan đến việc SV có tham gia thi trực tuyến nhưng hiện nay không có điểm hoặc SV đã làm thủ tục nhận điểm I nhưng vẫn bị ghi nhận điểm F: 
    a. SV liên hệ Bộ phận Học vụ - Phòng ĐT-KT (SĐT: (028) 71056686; Email: daotao@hutech.edu.vn; chatbox: http://nopdon.daotao.hutech.edu.vn )
    b. Chậm nhất 7 ngày kể từ ngày tiếp nhận yêu cầu của SV, Bộ phận Học vụ - Phòng ĐT-KT sẽ phản hồi thông tin chi tiết cho SV. 

2. Về việc xử lý yêu cầu phúc khảo của SV:
Bước 1:  SV tải mẫu đơn bên dưới về làm và in ra  (Mẫu đơn xin phúc khảo đính kèm bên dưới)
Bước 2: Nộp Lệ phí phúc khảo: 
 - SV nộp lệ phí tại văn phòng khoa A.03.24. Lệ phí: 200.000đ/1 môn
Bước 3:  Sinh viên lên trực tiếp văn phòng khoa A.03.24 nộp đơn và biên lai đóng tiền .Sau khi đối chiếu lệ phí với phòng Tài chính, khoa sẽ tiến hành rút bài thi để chấm phúc khảo
Bước 4:  Trong trường hợp điểm phúc khảo thay đổi so với điểm ban đầu,  Phòng Tài chính sẽ xử lý hoàn trả lại lệ phí phúc khảo vào tài khoản học phí của SV
     
Thời gian cho SV khiếu nại và phúc khảo từ: 24/05/2022 đến trước ngày  30/05/2022.
Sau thời gian trên khoa không hỗ trợ giải quyết thêm.
 
14601818