HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN NGÔN NGỮ ANH THÁNG 28/06/2022
Kính gửi Anh/Chị học viên!

Theo kế hoạch, Nhà trường sẽ tổ chức Hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ, chuyên ngành Ngôn ngữ Anh cho các học viên cao học, cụ thể:
- Thời gian: 7 giờ 30 sáng ngày 28/06/2022
- Địa điểm: Phòng B-14.08 - Trường Đại học Công nghệ Tp. HCM
                  475A Điện Biên Phủ, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp. HCM
 
Họ và tên học viên Tên đề tài
Trần Mai Khanh Language Teacher Agency in Resolving Classroom Management Conflicts with Non-English Majors in Universities in Ho Chi Minh City
Nguyễn Hoàng Tố Vy Factors Affecting EFL Students in Collaborative Learning at Nguyen Dinh Chieu 2High School
Nguyễn Thị Phượng Hằng Factors Influencing Learner Autonomy in Learning English at Thanh Phuoc High School
Châu Như Ý The Impact of Motivation on Reading Skills and the Use of Reading Strategies among English Majors at Binh Duong University
 
14602455