Kết quả thi sơ tuyển chương trình Japan Internship 2017
Các bạn có tên trong danh sách dưới đây nộp CV gấp trước 15:00 chiều nay (5/5) về địa chỉ email: htk.anh@hutech.edu.vn để tổng hợp.
Mời các bạn sv ngành ngôn ngữ Nhật Khoa Ngoại ngữ, ngành Nhật Bản học khoa KHXHNV tham dự tọa đàm với Doanh nghiệp Nhật ( Mr Morikawa) vào chiều thứ 7 (6/5) từ 12:45 ~ 15:00 tại phòng B-02.09.
Đính kèm:
14562550