Kết quả phỏng vấn chương trình Japan Internship ngày 10/07/2017
Thông báo 1
Kết quả phỏng vấn chương trình Japan Internship ngày 10/07/2017

Xin chúc mừng các bạn sinh viên có tên trong danh sách dưới đây đã trúng tuyển buổi phỏng vấn ngày 10/07/2017 - Khách sạn Echo (Nhật Bản)
1. Hà Hớn Nguyên - 14DTN03
2. Nguyễn Chí Thiện - 15DTN01

Thời gian dự kiến xuất cảnh: 20/12/2017
Các hồ sơ cần chuẩn bị:
1. Bảng điểm gốc (Có đóng mộc của Nhà trường).
2. Giấy xác nhận sinh viên.
3. Giấy Quy đổi tín chỉ.
4. Bảng Scan Passport.
5. Sơ yếu lý lịch.
6. Hình thẻ 3x4. Số lượng: 2 tấm (Phông trắng, size chuẩn quốc tế).
7. Hợp đồng giữa Khách sạn và Nhà trường. Danh sách sinh viên đính kèm.
8. Hợp đồng giữa Khách sạn và Sinh viên.
9. Giấy bảo lãnh của phụ huynh.
※ Các giấy tờ 1,2,3,4,5,6 : Sinh viên chuẩn bị và nộp tại VJQC đến ngày 03/08/2017.
※ Các giấy tờ 7,8,9 : VJQC nhận từ Mr.Morikawa và sẽ bàn giao cho nhà trường và sinh viên.


Yêu cầu: hai bạn sinh viên trúng tuyển phỏng vấn trên có mặt tại VPK Ngoại ngữ vào sáng thứ 4 (03/8) lúc 8:00 - 9:30 để thống nhất tiến độ của các môn học trong HK tới.

Thông báo 2
V/v hủy buổi phỏng vấn ngày 01/8

Buổi phỏng vấn ngày 01/8 sẽ hủy vì phía Nhật Bản không tìm được Khách sạn và nội dung thực tập phù hợp với yêu cầu từ phía nhà trường.
Khi có thông tin mới nhất từ phía Nhật, Khoa sẽ liên tục cập nhật.
 
14563646