Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới”

Ngày 10/5 vừa qua, Khoa Tiếng Anh Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) tổ chức buổi tập huấn "Empowering EFL learners with learning resources" (tạm dịch: “Hỗ trợ nguồn tài liệu học vụ cho sinh viên tiếng Anh”), giúp giảng viên tích lũy những phương pháp giảng dạy hiệu quả trong thời kì bình thường mới.
 
Với sự tham gia của của TS. Nguyễn Thị Kiều Thu - Trưởng Khoa Tiếng Anh, TS. Lê Văn Tuyên - Phó Trưởng Khoa, TS. Trần Quốc Thao - Phó Trưởng Khoa, ThS. Phạm Quỳnh Trang - Phó Trưởng Khoa cùng các giảng viên Khoa Tiếng Anh HUTECH, 
buổi tập huấn hướng đến phương pháp giảng dạy kết hợp trực tuyến và trực tiếp (Hybrid teaching) nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong trạng thái bình thường mới.
 
Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 15 
Lãnh đạo và giảng viên Khoa Tiếng Anh tại buổi tập huấn

Nội dung tập huấn xoay quanh các vấn đề nảy sinh trong quá trình dạy và học theo phương pháp Hybrid Teaching, các hình thức Chatbot, Matecat và các phương pháp hỗ trợ nguồn tài liệu học tập cho sinh viên.
 
Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 27
TS. Nguyễn Thị Kiều Thu phát biểu mở đầu buổi tập huấn
 
Cụ thể, ThS. Hoàng Kim Mai Khôi trình bày báo cáo “Hybrid teaching: problems and solutions” (Giảng dạy kết hợp: những vấn đề và giải pháp). Trong đó, cô nhấn mạnh các vấn đề của việc dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp như cách thức truyền đạt kiến thức, phương pháp quản lý và đánh giá sinh viên, cách giảng dạy các môn kỹ năng ngôn ngữ và các giải pháp khắc phục những khó khăn của hình thức Hybrid Teaching. 
 
Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 37
ThS. Hoàng Kim Mai Khôi nhấn mạnh các vấn đề của việc dạy trực tuyến kết hợp trực tiếp và đưa ra giải pháp khắc phục các khó khăn của hình thức Hybrid Teaching

ThS. Nguyễn Phương Thảo báo cáo đề tài “A review of chatbot - supported language learning” ("Đánh giá phần mềm hỗ trợ học ngôn ngữ Chatbot"). Chatbot là công cụ đơn giản và phát huy tối đa tác dụng nếu có sự tương tác giữa giảng viên-sinh viên và sinh viên-sinh viên (gồm tương tác theo nhóm và cặp). Giảng viên cần linh hoạt kết hợp các hình thức để nâng cao hiệu quả giảng dạy.
 
Báo cáo “A review of learning and testing materials in the Listening 2 course with Hybrid Learning” ("Đánh giá các tài liệu học tập và kiểm tra trong học phần Listening 2 với phương pháp học kết hợp") của ThS. Hồ Hải Tiến đề cập đến tài liệu học tập và kiểm tra kỹ năng nghe ở học phần này, báo cáo kết quả khảo sát của sinh viên về tài liệu học tập kỹ năng nghe và ứng dụng Quilgo trong quá trình kiểm tra trực tuyến.
 
Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 53 
ThS. Hồ Hải Tiến đề cập đến tài liệu học tập và kiểm tra kỹ năng nghe ở học phần Listening 2

Báo cáo của ThS. Ngô Bình Anh Khoa - “A Review of MateCat for Translation Modules” ("Đánh giá phần mềm hỗ trợ dịch MateCat") về công nghệ MateCat hỗ trợ giảng dạy học phần dịch. Đây là công cụ đắc lực cho người dịch, đặc biệt, MateCat cho phép người dùng sử dụng miễn phí và có hỗ trợ dịch nhiều ngôn ngữ khác nhau.
 
Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 68 Giảng viên Khoa Tiếng Anh tham gia tập huấn giảng dạy thời kỳ “bình thường mới” 70
Quý thầy cô giảng viên chăm chú lắng nghe phần chia sẻ của các báo cáo viên

Những báo cáo trên hướng đến nâng cao chất lượng giảng dạy trong sự thống nhất ý kiến của toàn thể giảng viên Khoa. Mong rằng với những bàn luận này, Khoa Tiếng Anh sẽ thành công trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy trong giai đoạn hiện tại, nhằm xây dựng môi trường học tập linh hoạt và chất lượng cho sinh viên.

Tin & Ảnh: Khoa Tiếng Anh
Phòng Truyền thông
14601667