Khoa Tiếng Anh tổ chức các lớp học giao tiếp với Giảng viên nước ngoài
THÔNG BÁO
V/v tổ chức các lớp học giao tiếp với Giảng viên nước ngoài
Nhằm mục đích tạo điều kiện cho sinh viên rèn luyện khả năng sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp, nâng cao kiến thức chuyên môn, Khoa Tiếng Anh tổ chức các lớp giao tiếp với Giảng viên nước ngoài dành cho sinh viên năm 1 theo lịch sau: 
  • Sáng thứ 6 (13/10):  07:30 – 09:00; 09:30 – 11:00
  • Sáng thứ 2 (16/10):  07:30 – 09:00
  • Chiều thứ 3(17/10):  13:30 – 15:00; 15:30 – 17:00
  • Sáng thứ 2 (23/10):  09:30 – 11:00
  • Sáng thứ 3 (24/10):  07:30 – 09:00; 09:30 – 11:00
  • Sáng thứ 5 (26/10):  07:30 – 09:00; 09:30 – 11:00
Hình thức đăng ký: Sinh viên có nguyện vọng tham gia đăng ký cho lớp trưởng và nộp tại VPK Tiếng Anh A-03.24 (Gặp Chị Thủy) trước ngày 10/10/2017
 
14567068