Tổ chức buổi giới thiệu các chứng chỉ Tiếng Anh Quốc Tế
THÔNG BÁO

V/v Tổ chức buổi giới thiệu các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

“ Information session on International Cambridge English Exams”
Nhằm cung cấp thêm thông tin về một số chứng chỉ tiếng Anh quốc tế (KET, PET, FCE, B1, B2) giúp sinh viên hiểu được giá trị sử dụng và các cách thức thi  Khoa Tiếng Anh tổ chức buổi tọa đàm giới thiệu các chứng chỉ kể trên.
  1. Đối tượng tham gia: Sinh viên Khoa Tiếng Anh
  2. Thời gian và địa điểm: 8h ngày 5/12/2017 – phòng B3.09
  3. Thành phần khách mời:
Bà Phạm Hoàng Uyên – Trưởng đại diện Cambridge ở các nước Việt Nam – Lào - Cambodia
  1. Cách đăng ký tham gia:
Lớp trưởng các lớp lập danh sách các sinh viên muốn tham gia gửi về văn phòng khoa trước ngày 04/12/2017
Lệ phí tham gia 10.000 đồng/ sinh viên

 
14567940