DANH SÁCH GIẢNG VIÊN KHOA TRUYỀN THÔNG – THIẾT KẾ
 
Cô Hồ Tố Phương
Trưởng Khoa
Cô Đặng Thị Mai Phương
Phó Trưởng Khoa
Thầy Phan Nguyên Vĩnh
Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện
Môn phụ trách: 
- Kỹ thuật Audio & Visual
- Sản xuất chương trình Phát thanh & Truyền hình
Cô Đoàn Khánh Diễm
Giảng viên ngành Truyền thông Đa Phương Tiện
Môn học phụ trách:
- Quản lý khủng hoảng
- Báo chí – Tin tức – Truyền hình
- Tổng quan Truyền thông.
Cô Lê Mai Hương Trà
Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện
Môn học phụ trách:
- Sản xuất chương trình truyền hình
- Sản xuất quảng cáo
- Quản lý dự án truyền thông.
Cô Võ Hoàng Minh Vân
Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện
Môn học phụ trách:
- Công nghệ truyền thông mới và thói quen người dùng
- Tổng quan truyền thông
Thầy Trần Minh Hùng
Giảng viên ngành Truyền thông Đa phương tiện
Môn học phụ trách:
- Kĩ thuật Audio & Visual
- Công nghệ tương tác
- Tin học Đồ hoạ
Thầy Võ Trần Hải Linh
Trợ lý Trưởng khoa
Môn học phụ trách:
- Truyền thông Giao tiếp Chuyên nghiệp 1
- Truyền thông Giao tiếp Chuyên nghiệp 2
- Công nghệ Trình diễn Căn bản
Thầy Nguyễn Đức Minh
Giảng viên ngành Thiết kế Đồ Hoạ
Môn học phụ trách:
- Tin học Đồ hoạ
- Thiết kế Quảng cáo
Thầy Đào Đức Khôi
Giảng viên ngành Thiết kế Đồ Hoạ
Môn học phụ trách:
- Minh hoạ Truyện tranh
- Lịch sử hội hoạ
- Thiết kế Sự kiện
Cô Hoàng Thị Cúc Phương
Giảng viên ngành Thiết kế Đồ Hoạ
Môn học phụ trách:
- Nghệ thuật Chữ
- Thiết kế Dàn trang
- Thiết kế nhận diện thương hiệu
Thầy Nguyễn Vũ Lâm
Giảng viên ngành Thiết kế Đồ Hoạ
Môn học phụ trách:
Đồ án Minh Hoạ
- Cơ sở tạo hình đồ họa
- Trang trí Ứng dụng
- Hình họa mỹ thuật
  

 
14585661