Tổ chức lấy ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

Gắn với mục tiêu đảm bảo quyền lợi học tập của sinh viên, duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo toàn diện, trong nhiều năm qua, công tác “Lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên” là nhiệm vụ bắt buộc tại cuối mỗi học kỳ của Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH). Đây cũng được xem là hoạt động trọng tâm, nằm trong chuỗi các hoạt động khảo sát ý kiến các bên liên quan nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của Nhà trường.
 


Lấy ý kiến phản hồi của sinh viên là hoạt động trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của HUTECH
 

Trong năm học 2018 – 2019, quá trình lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên sẽ chính thức được triển khai từ ngày 07/01/2019 đến ngày 27/01/2019 (nghĩa là trước khi sinh viên bắt đầu bước vào kỳ thi học kỳ 1B 01 tuần cho đến khi kết thúc kỳ thi học kỳ 1B). Mỗi sinh viên sẽ căn cứ theo lịch thi của mình để tham gia hoạt động khảo sát.

Theo đó, quá trình lấy ý kiến phản hồi sẽ được thực hiện như sau:

>> Bước 1: Truy cập website: www.hutech.edu.vn → chọn mục Sinh viên → Chọn Ý kiến sinh viên về HĐGD của GV hoặc vào đường link www.sinhvien.hutech.edu.vn


 

>> Bước 2: Sinh viên đăng nhập vào tài khoản để thực hiện khảo sát

 


 

>> Bước 3: Đóng góp ý kiến phản hồi về hoạt động giảng dạy của Giảng viên theo từng môn học

Hoạt động “Lấy ý kiến phản hồi của Sinh viên về hoạt động giảng dạy của Giảng viên” cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá điểm rèn luyện của sinh viên. Những ý kiến đóng góp đánh giá thiết thực sẽ là tiền đề để Ban giám hiệu và lãnh đạo nhà trường tiếp tục cải tiến, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy trong Trường.


Trong đợt lấy ý kiến này, Nhà trường cũng tổ chức lấy ý kiến từ các bên liên quan nhằm đánh giá toàn diện chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy cũng như công tác hỗ trợ của các đơn vị trong trường. Lộ trình thực hiện cụ thể như sau:
 

>> Lấy ý kiến của sinh viên năm cuối:


>> Lấy ý kiến sinh viên tốt nghiệp:

  • Thời gian: Trong các đợt Lễ tốt nghiệp của trường
  • Hình thức: Phát phiếu/Online


>> Khảo sát giảng viên, cựu sinh viên, nhà tuyển dụng về chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo:
 

  • Thời gian: trước ngày 01/6/2019​ 
​- Giảng viên: Bắt đầu từ ngày 14/04/2019
 
- Cựu SV và nhà tuyển dụng: Vào các dịp Ngày hội tuyển dụng, thực tập
 
  • Hình thức: Phát phiếu/Email

 

>> Khảo sát ý kiến của CB-GV/SV về công tác hỗ trợ từ các đơn vị:

  • Thời gian:

- CB - GV: Từ 01/05 - 01/06/2019

- SV: Từ 07/01 - 14/7/2019.

  • Hình thức: Thực hiện khảo sát tại website www.hutech.edu.vn và Phiếu khảo sát.


Phòng Tư vấn Tuyển sinh - Truyền thông
14573845