❤️ SINH VIÊN HỆ CHÍNH QUY BAN NGÀY ĐÁNH GIÁ RÈN LUYỆN TRỰC TUYẾN VÀ CẬP NHẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN HỌC KỲ 1 NĂM HỌC 2019-2020, BẮT ĐẦU TỪ NGÀY 16/12/2019❤️

1. Đối tượng: SV các khóa 2016, 2017, 2018, 2019 hệ Đại học chính quy ban ngày. SV có trách nhiệm kiểm tra và quản lý tài khoản đăng nhập trang sinhvien.hutech.edu.vn

- Hỗ trợ khôi phục mật khẩu tài khoản đăng nhập tại đây: https://forms.gle/NoiddRh8ibe3uHsc6

- Mật khẩu được khôi phục là MSSV + 2 số cuối năm sinh (Vd: 1611200786, sinh năm 1998, mật khẩu khôi phục là 161120078698). Tài khoản được khôi phục có thể đăng nhập được trang sinhvien.hutech.edu.vn, daotao.hutech.edu.vn và app e-HUTECH.

2. Thời gian thực hiện:

- Từ ngày 16/12/2019 đến 05/01/2020: SV tự ĐGKQRL và cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú;

- Từ ngày 06/01 đến 19/01/2020: Ban cán sự lớp kiểm tra và tổ chức họp lớp để ĐGKQRL;

????3. Thời gian được xem xét tính điểm rèn luyện cho các hoạt động:

- SV chỉ được cập nhật minh chứng, hình ảnh các hoạt động mà SV có tham gia và được tổ chức trong khoảng thời gian từ ngày 01/08/2019 đến ngày 05/01/2020.

????4. Hướng dẫn thực hiện:

- SV truy cập trang sinhvien.hutech.edu.vn với tài khoản cá nhân. Chọn mục “Thông tin sinh viên” để cập nhật thông tin địa chỉ ngoại trú và chọn mục “Đánh giá rèn luyện”, đợt đánh giá là “Học kỳ 1 năm học 2019-2020” để thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện cá nhân.

☎️5. Thông tin hỗ trợ :

- SV có thể liên hệ phòng Công tác Sinh viên qua email congtacsinhvien@hutech.edu.vn hoặc số điện thoại (028) 3512 0785 gặp Thầy Trần Thành.

Trong hình ảnh có thể có: 1 người
14580546