Về việc nộp đơn xin nhận điểm I hoặc xóa điểm I

Sinh viên các Khoa/Viện đào tạo có nguyện vọng nộp đơn xin nhận điểm I, hoặc xóa điểm I theo Quy chế học vụ của HUTECH, tải mẫu đơn tại web phòng Đào tạo - Khảo thí và điền đầy đủ thông tin gửi về Hộp mail Trung tâm Chính trị - Quốc phòng : tt.gdctqp@hutech.edu.vn trước ngày 01/09/2021. Trung tâm sẽ duyệt đơn và hướng dẫn sinh viên tham dự kỳ thi HK 3 năm học 2020-2021 do Trung tâm tổ chức.

14593611