Lịch thi HK3 năm học 2020-2021 các lớp Lý luận Chính trị

Trung tâm Giáo dục Chính trị - Quốc phòng sẽ tổ chức kỳ thi học kỳ hè (HK3) các môn Nguyên lý Mác Lê, Đường lối CMĐCSVN, Tư tưởng HCM, Triết học Mác Lê nin, Kinh tế Chính trị ML, Lịch sử ĐCSVN, CNXHKH theo hình thức tự luận đề mở từ ngày 01/09/2021. Giảng viên đứng lớp sẽ giao đề thi cho lớp/sinh viên và hướng dẫn sinh viên làm bài, nộp bài thi trước 24h ngày 03/09/2021.

14593612