Lịch dạy và học HK1A năm học 2021-2022

Thân gửi các bạn sinh viên,
Trung tâm Chính trị - Quốc phòng đề nghị các bạn kiểm tra thời khóa biểu cá nhân tại web daotao.hutech.edu.vn để biết link meet tham gia lớp học, tải tài liệu học tập của HK 1 về theo dõi nhé. HK 1A bắt đầu từ tuần 1 ngày thứ hai 06/9/202. Mọi thắc mắc về lịch học, giảng viên các môn Chính trị, Quốc phòng , sinh viên liên hệ cô Bích Kiều số sđt/zalo: 0933034903, hoặc email: tt.gdctqp@hutech.edu.vn

14594749