KẾT QUẢ THI
HƯỚNG DẪN XEM KẾT QUẢ THI CCQG NGOẠI NGỮ THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI KỲ THI CCQG NGOẠI NGỮ TẠI TRUNG TÂM   Thí sinh xem KẾT QUẢ thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu: KẾT QUẢ THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ...
THÔNG BÁO XEM KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH CT NGÀY 17/03/2018 Xem Kết quả thi tại: http://xemdiem.hutech.edu.vn KetQua thi--->ChungChiNgoaiNgu --->​Nhập thông tin cá nhân--->Nhấp vào Kết quả--->Hiển thị thông tin cần xem. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + CEF-B1 NGÀY 28/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 28/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 08/04/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + CEF-B1 NGÀY 14/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 14/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 25/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 27/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 27/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 22/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 22/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 19/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 19/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - NGÀY 24/12/2017 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 24/12/2017. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 11/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 18/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 18/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
KẾT QUẢ THI CCQG TIẾNG ANH - NGÀY 17/01/2018 Xem file Kết quả thi đính kèm bên dưới trang thông tin. Lưu ý: Những Thí sinh có tên trong danh sách "Thi lại" của ngày 17/01/2018. Bắt buộc phải thi lại vào ngày 19/03/2018. Thời gian đăng ký kể từ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC