Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2018
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:
- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Trung tâm Kỹ năng: http://www.hutech.edu.vn/kynangmem
- Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
14573385