LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại ngữ:...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 10/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 10/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018 Lịch thi TOEIC (dự kiến) ngày 22/10/2018 Học viên đăng ký đặt chổ tại website hoặc trang fanpage của trung tâm: - Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn - Fanpage:...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 08/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 08/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC