LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp TOEIC Tháng 05/2018 ????????????????Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH thông báo chiêu sinh lớp luyện thi TOEIC 600: ???????????? Kiểm tra năng lực đầu vào miễn phí; ???????????? Chương trình ôn luyện được cập nhật theo trọng tâm...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Anh văn giao tiếp chuẩn quốc tế Tháng 05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế Tối 246 ngày 14/05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp Tiếng Anh giao tiếp chuẩn quốc tế Tối 246 ngày 14/05/2018.   Trong quá...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04,05/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04,05/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 01/2018 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 01/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 12/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch thi CCQG (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017 và Tháng 01/2018 Lịch thi CCQG (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 11,12/2017 và Tháng 01/2018 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN LỚP KENNY NGUYỄN TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO THÔNG TIN CHUYỂN KHOẢN LỚP KENNY NGUYỄN   Học viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn Tháng 10/2017 Lịch khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn Tháng 10/2017   Học viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác tại Website: - Trung...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 09/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC