LỊCH KHAI GIẢNG
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch dời ngày khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI NGÀY KHAI GIẢNG tháng 06/2017 (cập nhật 27/06/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin...
Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lịch khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 05/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 05/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lich khai giảng các lớp Luyện nói Tiếng Anh chuẩn với Thầy Kenny Nguyễn LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP LUYỆN NÓI TIẾNG ANH CHUẨN VỚI THẦY KENNY NGUYỄN VÀO NGÀY 15 &16/05/2017 LƯU Ý: MỖI LỚP CÓ GIỚI HẠN SỐ LƯỢNG (20-25 HỌC VIÊN) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại...
THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG THÁNG 5,6,7/2017 THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC KỲ THI CCQG (DỰ KIẾN) THÁNG 5,6,7/2017 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại ngữ:...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04/2017 Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 04/2017 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin...
Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 02,03/2017 'LỊCH KHAI GIẢNG SỰ KIẾN CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GIẢNG THÁNG 02,03/2017. DỰ KIẾN KHAI GIẢNG THÊM 02 LỚP CẤP TỐC VÀO ĐẦU THÁNG 03.   Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu,...
Lich khai giảng dự kiến các lớp ngắn hạn Tháng 01,02/2017 'LỊCH KHAI GIẢNG SỰ KIẾN CÁC LỚP NGẮN HẠN KHAI GIẢNG THÁNG 01,02/2017. Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:  - Trung tâm Tin...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC