LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN
THÔNG BÁO XEM DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH + TIẾNG NHẬT + CEF-B1 NGÀY 27/05/2018 Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi... tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> ​Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN--> NGÀY THI--> Nhấn vào Xem kết...
THÔNG BÁO DỜI NGÀY THI CCQG THÁNG 4 TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ HUTECH THÔNG BÁO! - CÁC LỚP NGOẠI NGỮ DỰ KIẾN THI CCQG NGÀY 08/04/2018 SẼ CHUYỂN SANG THI NGÀY 15/04/2018.  - THÍ SINH CÓ THỂ ĐẾN TRUNG TÂM ĐĂNG KÝ VÀ LÀM THỦ TỤC THI ĐẾN HẾT NGÀY...
THÔNG BÁO XEM DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH + TIẾNG NHẬT + CEF-B1 NGÀY 25/03/2018 Thí sinh xem số báo danh, giờ thi, phòng thi tại:  https://www.hutech.edu.vn/ttnn ​ Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> ​Nhập THÔNG TIN CÁ NHÂN-->Nhấn vào Xem kết quả--> Hiển...
DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 28/03/2018-cập nhật 21/03/18 Thí sinh xem số báo danh và phòng thi bằng cách:  ​ Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> đăng thông tin cá nhân   Lịch thi: Trưa 28/03/2018 - phòng thi: B10.01 ...
DANH SÁCH THI CHỨNG QUỐC GIA CHỈ TIẾNG ANH-TRÌNH ĐỘ B NGÀY 17/03/2018-cập nhật 15/03/18 Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: SÁNG THỨ 7 (17/03/2018)    Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết :  7h30'  ...
DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 27/03/2018-cập nhật 21/03/18 Thí sinh xem số báo danh và phòng thi bằng cách:  ​ Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> đăng thông tin cá nhân   Lịch thi: Trưa 27/03/2018 - phòng thi: B10.01 ...
DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 26/03/2018-cập nhật 21/03/18 Thí sinh xem số báo danh và phòng thi bằng cách:   Vào menu LỊCH THI --> CHỨNG CHỈ NGOẠI NGỮ --> đăng thông tin cá nhân   Lịch thi: Trưa 26/03/2018 - phòng thi: B10.01 ...
DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/03//2018-cập nhật 14/03/2018 Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/03/2018 - phòng thi: B10.01 và B11.01  Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'...
THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH + NHẬT + TRUNG + CEF-B1 NGÀY 11/03/2018 THÔNG BÁO (V/v: Chuyển lịch thi CCQG Tiếng Anh + Nhật + Trung + CEF-B1) Lịch thi ngày 11/03/2018   Chuyển sang khóa thi ngày 25/03/2018 Thí sinh nào chưa đăng ký dự thi vui lòng đến Trung tâm kể từ...
DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 27/01/2018-cập nhật 25/01/2018 (mới) Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: SÁNG 27/01/2018 (cập nhật ngày 25/01/2018) Số báo danh: BTQ01 - BTQ46  : Phòng thi: A05.01      ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC