LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 27/07/2017-cập nhật 21/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 27/07/2017 - phòng thi: B14.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT - TRUNG NGÀY 23/07/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng CHỦ NHẬT - 23/07/2017 * Lưu ý: Tiếng Trung, Tiếng Nhật chuyển sang khóa thi 13/08/2017 Giờ thi: (Trình độ B)...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 25/07/2017-cập nhật 20/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 25/07/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 24/07/2017-cập nhật 21/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 24/07/2017 - phòng thi: B12.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/07/2017-cập nhật 18/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/07/2017 - phòng thi: B11.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 17/07/2017-cập nhật 07/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 17/07/2017 - phòng thi: B12.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 11/07/2017-cập nhật 11/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 11/07/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH - NHẬT - TRUNG NGÀY 09/07/2017

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Sáng CHỦ NHẬT - 09/07/2017 Giờ thi: (Trình độ B)                  -...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/07/2017-cập nhật 05/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/07/2017 - phòng thi: B11.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 18/07/2017-cập nhật 05/07/17

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 18/07/2017 - phòng thi: B02.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

Banner Tư vấn trực tuyến