LỊCH THI - LỚP NGẮN HẠN

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 22/01/2018-cập nhật 22/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 22/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

XEM DS THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA TIẾNG ANH NGÀY 20/01/2018

THÔNG BÁO Mời các Anh/Chị đến xem danh sách thi tại bảng tin của Trung tâm ngoại ngữ HUTECH. KHÓA THI CHỨNG CHỈ NN TRÌNH ĐỘ BẬC 3 THEO KHUNG NLNN QUỐC GIA NGÀY 20/01/2018 Lưu ý:...

DANH SÁCH THI CCQG TIẾNG ANH - NHẬT - CEF-B1 NGÀY 14/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin.   Lịch thi: Sáng CHỦ NHẬT - 14/01/2018 Giờ thi: (Trình độ B)                 ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 19/01/2018-cập nhật 10/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 19/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 11/01/2018

THÔNG BÁO (V/v: Dời lịch thi CCQG Tiếng Anh) Lịch thi CCQG Tiếng Anh, trình độ B vào Trưa ngày 11/01/2018 sẽ được chuyển sang khóa thi ngày 15/01/2018 (Buổi Trưa bắt đầu từ 12h30) Thí sinh đã đăng...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 18/01/2018-cập nhật 08/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 18/01/2018 - phòng thi: A09.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 17/01/2018-cập nhật 13/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 17/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 16/01/2018-cập nhật 09/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 16/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 15/01/2018-cập nhật 12/01/18

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 15/01/2018 - phòng thi: A05.01 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

DANH SÁCH THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH NGÀY 09/01/2018-cập nhật 05/01/2018

Thí sinh xem danh sách thi tại file đính kèm bên dưới trang thông tin. Lịch thi: Trưa 09/01/2018 - phòng thi: B05.11 Giờ thi: (Trình độ B)     - Đọc-Viết : 13h00'      ...

Banner Tư vấn trực tuyến