THÔNG BÁO CHUYỂN LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 11/01/2018
THÔNG BÁO

(V/v: Dời lịch thi CCQG Tiếng Anh)
Lịch thi CCQG Tiếng Anh, trình độ B vào Trưa ngày 11/01/2018
sẽ được chuyển sang khóa thi ngày 15/01/2018 (Buổi Trưa bắt đầu từ 12h30)
Thí sinh đã đăng ký dự thi xin vui lòng xem lại Danh sách thi, phòng thi,
số báo danh... tại website của Trung tâm.
Trân trọng!
14568565