THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP THÁNG 12 (update 13.12)

Thời khóa biểu các lớp ngoại ngữ tháng 12 (UPDATE 13/12), các lớp Tiếng Anh, Tiếng Nhật Khai giảng từ 13/12 đến 27/12.
 
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:
- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Trung tâm Kỹ năng: http://www.hutech.edu.vn/kynangmem
14560221


Banner Tư vấn trực tuyến