Thời khóa biểu bổ sung lớp ngắn hạn - Tiếng Nhật - Nhóm Huyền

THỜI KHÓA BIỂU NGOẠI NGỮ CÁC LỚP NGẮN HẠN BỔ SUNG LỚP TIẾNG NHẬT - NHÓM HUYỀN.
Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website:
- Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth
- Trung tâm Ngoại ngữ: http://www.hutech.edu.vn/ttnn
- Trung tâm Kỹ năng: http://www.hutech.edu.vn/kynangmem
TRUNG TÂM KÍNH CHÚC CÁC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC HỌC VIÊN CÙNG GIA ĐÌNH NĂM MỚI AN KHANG THINH VƯỢNG VÀ VẠN SỰ NHƯ Ý!
14560503


Banner Tư vấn trực tuyến