THỜI KHÓA BIỂU - LỚP NGẮN HẠN
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 09/2017(cập nhật 23/09) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 09/2017(cập nhật 23/09) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung...
Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 16/01/2018) Trung tâm Ngoại ngữ Hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG (cập nhật 16/01/2018) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 08/2017(cập nhật 30/08) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 08/2017(cập nhật 30/08) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2017 (cập nhật 27/07) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu Tháng 07/2017(cập nhật 27/07) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung...
Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 06/2017 (cập nhật 27/06/17): Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 06/2017 (cập nhật 27/06/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 06/2017 (cập nhật 08/06/17) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 06/2017 (cập nhật 08/06/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 (cập nhật ngày 27/06/2017) Trung tâm Ngoại ngữ HUTECH thông báo Thời khóa biểu các lớp ngắn hạn Tháng 06/2017 (cập nhật ngày 27/06/2017) Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin...
THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP B NHẬT 5 TUẦN, B1 5 TUẦN, B1 CẤP TỐC NGÀY 31/05 THÔNG BÁO DỜI NGÀY KHAI GIẢNG LỚP B NHẬT 5 TUẦN, B1 5 TUẦN, B1 CẤP TỐC NGÀY 31/05 Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 23/05/17) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu tháng 05/2017 (cập nhật 23/05/17): LƯU Ý: CÓ THAY ĐỔI PHÒNG HỌC - CÁC PHÒNG HỌC ĐƯỢC TÔ MÀU VÀNG, MÀU XANH (CÁC LỚP THÁNG 4, THÁNG 5) Học viên có thể theo...
Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 05/2017 (cập nhật 19/05/17) Trung tâm Ngoại ngữ hutech thông báo Thời khóa biểu ĐỔI PHÒNG tháng 05/2017 (cập nhật 19/05/17): Học viên có thể theo dõi thời khóa biểu tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC