THÔNG BÁO MỚI
TB: Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019 THÔNG BÁO Về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 02/09/2019   Căn cứ theo thông báo số: 2223/TB-ĐKC, ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Nhà trường về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh. Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đến Quý Thầy...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 21/09/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 21/09/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 15/09/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 15/09/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 10/08/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ NLNN BẬC 3 ngày: 10/08/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo CHUYỂN kỳ thi chứng chỉ Trình độ B: Tiếng Anh, Tiếng Hoa, Tiếng Pháp ngày: 21/07/2019 Danh sách thí sinh tham gia các môn thi này SẼ ĐƯỢC TTNN chuyển sang kỳ thi kế tiếp, Kỳ thi...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 11/08/2019 Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo kỳ thi chứng chỉ ngày: 11/08/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch thi (số báo danh, phòng thi, giờ thi...), lịch khai giảng, thời khóa biểu và các thông tin khác:...
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo đã có chứng chỉ các kỳ thi sau: Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác: https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/...
Lịch khai giảng (dự kiến) các lớp ngắn hạn Tháng 07/2019 Sinh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác tại Website: - Trung tâm Tin học:http://www.hutech.edu.vn/ttth - Trung tâm Ngoại ngữ:...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC