THÔNG BÁO MỚI
DANH SÁCH THI CCQG ANH VĂN NGÀY 30/08/2012 Ngày thi: 30/08/2012 Giờ thi: - Đọc-Viết :13h00 - Nghe     : 15h05 - Vấn đáp : 15h35 Phòng thi   : A04.01 Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 12h30 Khi đi thi, thí sinh cần mang theo CMND(bản gốc) để...
LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 19/08/2012 Ngày thi: 19/08/2012 Giờ thi: - Đọc-Viết :7h00 - Nghe     : 9h05 - Vấn đáp : 9h35 Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 6h30 Khi đi thi, thí sinh cần mang theo CMND(bản gốc) để đối chiếu và Hóa đơn lệ...
LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 16/08/2012 Ngày thi: 16/08/2012 Giờ thi: - Đọc-Viết :13h00 - Nghe     : 15h05 - Vấn đáp : 15h35 Phòng thi   : A05.31 Lưu ý: Thí sinh có mặt tại phòng thi lúc 12h30 Khi đi thi, thí sinh cần mang theo CMND(bản gốc) để...
LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 16/09/2012 CHUYỂ SANG NGÀY THI 23/09/2012 THÔNG BÁO (V/v: thi CCQG Tiếng Anh) - LỊCH THI CCQG ANH VĂN B - NGÀY 23/09/2012 - Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/09/2012 - Khi đi đăng ký dự thi cần mang theo: CMND(photo) +...
LỊCH THI CCQG TIẾNG ANH NGÀY 16/09/2012 CHUYỂ SANG NGÀY THI 23/09/2012 THÔNG BÁO (V/v: thi CCQG Tiếng Anh) - LỊCH THI CCQG ANH VĂN B - NGÀY 23/09/2012 - Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/09/2012 - Khi đi đăng ký dự thi cần mang theo: CMND(photo) +...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỐI TÁC