Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo DỜI KỲ THI CẤP TỐC CCQG NGÀY 11/03/2019
Viện Đào tạo Nghề nghiệp thông báo DỜI KỲ THI CẤP TỐC CCQG NGÀY 11/03/2019.
inh viên có thể theo dõi lịch khai giảng, thời khóa biểu, lịch thi và các thông tin khác:
https://www.hutech.edu.vn/ttnn/thong-bao/
Fanpage: https://www.facebook.com/ViendaotaonghenghiepHutech
14574843